Sanat Anlayışı

Günümüzde popüler kültür tarafından kuşatılan toplum ve birey; kendisine sunulan yapay, sığ, gelir geçer değerlerle sorgulayan, düşünene, üreten, paylaşan, çoğaltan özelliklerini yitirmektedir.

Bu enformasyon ve görsel bombardıman altında çabuk tüketen, mutsuz, ne istediğinin, neyi aradığının bilincinde olmayan topluluklar çığ gibi büyümektedir.

Sanat, toplumu ve bireyi iyiden, güzelden yana değiştiren; paylaşmaya, üretmeye, çoğaltmaya yönelten bir olgudur.

Sosyal ve toplumsal bir görev bilinciyle kuşatılmış olan birey; toplumun yapısı, düşünce biçimi, değer yargılarıyla, yaşam koşullarıyla uzlaşmaya dayalı bir varolma hesaplaşması içindedir.

Sanatçı bu hesaplaşmayı bazen aklın erdemi, bazen de duyguları, fantazyaları, düşleriyle yaşama taşır.

Sanatçı toplumsal yaşamdan algıladıklarını, gözlemlediklerini bilinç süzgecinden geçirerek, duygu ve düş dünyasıyla sentezleyerek yapıtlarını oluşturur.Filiz'in resmi yer yer deformasyon ve soyutlamalara başvurulan bir figür resmidir.Resimlerinde zaman zaman farklı konular işlese de genelde baş konusu kadın ve kadın sorunlarıdır.Kadının tarihsel süreç içinde erkek egemen bir toplumda geriye itilmişliği,bilinçaltında bastırılmış duygular,düş kırıklıkları, bunalımlar, beklentileri, içsel gizleri, kendi beden ve içsel dünyasına yaptığı yolculuk önemli resim konularıdır.

Son resimlerinde Zümrüd-ü Anka kuşları, mitolojiden alıntılar, dilek ağaçları, küçük kız çocukları ve sembollerle gizemli ve düşsel bir içsel yolculuğa çıkmaktadır.

Plastik çözümlemede strüktüel bir boya hamuruyla, katmanlı bir boyama yöntemiyle yer yer renk,bazen de ton konstaslarıyla yüzeysel, göreceli bir derinlik etkisi yaratılmaktadır.

Uzun süredir izlediğim Filiz'in resimleri sürekli araştırani kendini yenileyen bir çizgi izlemektedir.

Toplumsal Çözülme, bozulma ve umutsuzluğa rağmen, inancın, direncin, ve umudun resimleridir bunlar...

Umur Türker
İZMİR 30 Ekim 2006
Masal Katalog Yazısı.

Filiz Pelit Resim Üzerine

Bu serginin konseptini "ANLAT BANA" diye adlandırılmış Filiz Pelit. Resimleriyle bir şeyler anlatmak istiyor izleyiciye...

Sanatçı kendi gerçeğini yansıtıyor tuvallerine. Duygularını resmediyor. Yaşamın devam ettiği dünyanın yaşanabilir olduğunu anımsatıyor ve katlanılmaz yanını yaşanabilir kılmaya çaba gösteriyor. Filiz bunları yaparken nesnelerin bilinir olmasına özen gösteriyor. Bu resmin gizemini azaltmıyor. Soyut resmin uzamın, değerlendirilmesine ilişkin olanaklarıyla sarmalıyor figürlerini, farklı çağrışımlar yaratmanın üstesinden geliyor. Resimlerinde boyanın ince kullanımı öne çıkmakta, geniş alanlar kontrast renklerle dengelenmektedir.

Paletindeki renklilik, sevinç ve çoşkuyu çağrıştırır. Canlı renklerin arasında Filiz'in insanları belirir. İri gözleri ile etrafı kolaçan eden genç kızlar, çocuklar, yeni umutların peşindedir. Karmaşık ve büyük bir lekenin içindeki melekler, su damlaları, balıklar, kuşlar, simgesel, motiflerdir ve kompozisyonla ahenkli bir uyum oluştururlar.

Resimlerinde perspektiften çok yüzeysellik hakimdir. Onun ilgilendiği dünyevi boyutlar değil, ruhsal boyutlardır. Seyirciyi resmin içine çeker umutların tükendiği yerdei yeni umutların peşine düşülür...

HASAN RASTGELDİ
İZMİR 5 Mayıs 2008
Anlat Bana Katalog Yazısı